Vandmiljø Randers A/S

Præsentation

Vandmiljø Randers A/S er et forsyningsselskab indenfor områderne vand, spildevand og klima.
Vi leverer rent drikkevand, og håndterer regnvand og spildevand på en måde, så vi sikrer vores sundhed, vores værdier mod oversvømmelse og et rent miljø.

I skoletjenesten kan i besøge et renseanlæg og/eller REGNhytten, der er Vandmiljø Randers forsøgs- og formidlingscenter om klima, klimatilpasning og regnvand som ressource. 
Vores tilbud er gratis.
Besøg hos os er efter forudgående booking.

Besøg et renseanlæg: I vores forløb om spildevand kommer I igennem alle anlæggets renseprocesser, fra spildevandet løber ind i anlægget, til vi leder det tilbage til naturen. Vi ser på renseanlæggets betydning for samfund, miljø og natur.
Besøget foregår på Randers Centralrenseanlæg, men starter og slutter i REGNhytten. Vi tilbyder rundvisninger fra 4. klasse og opefter. 

Besøg REGNhytten: I REGNhytten arbejder I med, hvordan vi kan tilpasse os klimaforandringerne på en bæredygtig måde. Hvordan kan vi beskytte vores natur, passe på vores by og samtidig sikre drikkevand til kommende generationer. Vi arbejder også med vand i almindelighed. Det vil sige vands egenskaber, vandets kredsløb samt sammenhængen mellem håndtering af regnvand og vandets kredsløb.

Vi tilbyder forløb for indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. REGNhytten ligger på et selvstændigt indhegnet område ved Randers Centralrenseanlæg med handicapvenlig adgang. REGNhytten har toilet (handicap), og mulighed for at spise medbragt mad ude og inde.

 

Pædagogisk profil

Besøg et renseanlæg: Forløbet er en blanding af oplæg og rundvisning på renseanlægget. For folkeskoleelever er der tillige et lille praktisk forsøg samt en quiz. Vi er både ude og inde.

Besøg i REGNhytten: Forløbet er den blanding af oplæg, gruppearbejde og praktiske forsøg ved REGNhyttens forsøgsopstillinger og forsøgsmodeller. Vi arbejder både ude og inde.

 

 

 

Entré

Gratis

Kontakt
Hanne H. Hansen
Kommunikationsmedarbejder (Besøg i REGNhytten)
38421242

Tilbud fra Vandmiljø Randers A/S

Grundskole

Ungdomsuddannelse