Randers Naturcenter

Præsentation

Randers Naturcenter tilbyder gratis naturvejeldning, på Naturcenteret, for alle institutioner, skoler eller andre grupper i Randers Kommune. Naturcenteret kan både benyttes på egenhånd eller tilknyttet en formidler.

Naturcenterets udendørs faciliteter byder på spisesteder, udekøkken, bålsteder med tilgængeligt brænde samt et dyrehold bestående af får, geder, høns, kaniner, mus og duer.

Der er nem adgang til toiletter og området er indhegnet, dog vil lågen være åben medmindre andet ønskes.

Pædagogisk profil

Naturcenteret er base for kommunens tre naturvejledere, som dels laver arrangementer på Naturcenteret, og dels varetager naturformidlingsopgaver i resten af kommunen. Institutioner fra Randers kommune kan gratis benytte vores tilbud, men for grupper udefra er der en mindre brugerbetaling.

Vision for Randers Naturcenter inddeles i 3 hovedemner:

  • Naturcenteret tilbyder handicapvenlige inspirerende rammer for naturoplevelser, naturformidling, friluftsliv, læring og rekreation i miljøet omkring Gudenåen og tilstødende naturområder. Naturcentret har til hensigt at skabe en langsigtet forståelse for naturbevarelse, klima- og miljøforhold.
     
  • Naturcenterets primære målgruppe er børn og unge. Familier, foreninger og kommunens øvrige borgere er også vigtige målgrupper, hvor Naturcentrets bygninger også kan tænkes anvendt som et grønt forsamlingshus.
     
  • Naturcenteret er opført som et bæredygtigt demonstrationsbyggeri og udgør et videnscenter for naturformidling og naturpædagogik i Randers kommune.

Vedtaget af Randers Byråd 21.11 2011

Kontakt
Helle Marie Taastrøm
Naturcenterleder
86432537
Træffetid Bedst mellem 8.00-9.00

Tilbud fra Randers Naturcenter

Dagtilbud

Grundskole

Unge Naturpark Guider

Periode: Hele året

Udbyder: Randers Naturcenter

Emne: Krop og sundhed, Miljø, klima og bæredygtighed, Leg og kreativitet, Natur, udeliv og udeskole, Verdensmål og samfund, Trivsel, fællesskab og mobning, Tværfaglige tilbud, Naturvidenskab, Natur og friluftsliv, Kulturhistorie og tro, Bevægelse

Læs mere

Naturpark Randers Fjord

Ungdomsuddannelse

Nyheder