Gratis

Elektrofiskeri

Elektrofiskeri

Beskrivelse

Efter en kort introduktion til metoden ved elfiskeri og hvorfor vi gør det, går turen mod en lille bæk nær Naturcenteret (1,6km). Eleverne er i vandet, har waders på og hjælper med at tage imod og fragte fisk. Vi fisker på 100m hvorefter fiskene skal måles og tælles selvfølgelig af eleverne.

Vi måler ilt-niveau og taler om organisk forurening samt kredsløbet i søen.

Aktiviteter

Introduktion til forløbet, metode og indhold

Gåtur til vandløbet

Elfiskeri og iltmålinger

Opmåling og optælling af fisk

Efterbehandling

I kan arbejde videre med:

  • Populations biologi
  • Bestands overvågning
  • Nøglearter og indikator arter
  • Forurening af vandmiljøer
  • Global opvarmning
  • Biodiversitet

Formål

At eleverne for en forståelse for bestands-overvågning

At give eleverne læring om indikator- og nøglearter

At give eleverne læring om ferskavnadsbiologi og kredsløb

At prøve kræfter med biologisk feltarbejde

Sted
Randers Naturcenter
Gudenåvej 20
8920 Randers