Gratis

Kreativ skrivning og illustration med AI

Beskrivelse

I den første del af workshoppen sættes gang i en kreativ skriveproces, hvor AI bruges som inspirator. Vi skal lege med sproget, og der anvendes forskellige greb til at rammesætte skriveprocessen. I workshoppens anden del skal eleverne ved hjælp af AI lave illustrationer, der kan ledsage de producerede tekster.   
Vi forfiner og justerer de udkast, som AI kun kommer med og vil i den forbindelse diskutere, AI’s muligheder og begrænsninger i forhold til kreativ skrivning og kunst. 
 

Forberedelse

Eleverne skal medbringe egne pc’ere.   

Formål

Randers Kunstmuseum og Randers Bibliotek sætter gang i en workshop, hvor eleverne lærer at bruge kunstige intelligens (AI) i forbindelse med kreativ skrivning og illustration.

Sted
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers
Tilmelding

Tilbuddet bookes ved at sende en mail til skoleoguddannelse [at] randersbib [dot] dk