Gratis

Den elektroniske musiks historie

Beskrivelse

Mik Ruge Stegger giver en guidet tur op gennem den elektroniske musiks historie fra 1950´erne og frem via jamaicansk dubmusik, den danske lydpioner Else Marie Pade, kølige Kraftwerk, skumle Scorn, Den Sorte skole og meget andet godt.

Hvad er styrkerne og svaghederne ved elektronisk musik? Er der bestemte stemninger og budskaber, som genren bedre kan formidle en andre?

Bemærk: Oplægsformen bygger på dialog med deltagerne om lytteoplevelser, og den løfter sig kun, hvis eleverne har lyst til at byde ind.

Forberedelse

Det er en fordel, at eleverne har fået introduktion til basal musikanalyse, f.eks. Soundbox

Formål

Eleverne får udvidet rammerne for, hvordan vi kan tale om musik og sætte ord på vores lytning, og de får en indsigt i, hvad musik kan være og hvad den gør ved os (dansemusik, afslapningsmusik, lydkunst, politisk musik)

Eleverne får en skærpet forståelse for, hvor størstedelen af dagens populærmusik har sine rødder - og får måske endda inspiration til konkret videre musiklytning.

Sted
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers

Undervisningen kan både foregå på biblioteket eller på uddannelsesinstitutionen. 

Tilmelding

Send en mail til skoleoguddannelse [at] randersbib [dot] dk med ønske om dato, tidspunkt og sted. Man kan ønske, om foredraget skal finde sted på uddannelsesinstitutionen eller i Kulturhuset.