Gratis

Ternet Ninja

Beskrivelse

 - Et filosofisk forløb om det gode

Med udgangspunkt i Anders Matthesens fortælling om Ternet Ninja, arbejdes der i dette projekt med spørgsmålet om, hvad en god handling er. Er nogle handlinger altid gode? Hvem afgør, om en handling er god? Er retfærdige handlinger også gode handlinger?

I projektet er der fokus på elevernes egne tanker, som får form gennem filosofiske øvelser og samtaler med inspiration fra Ternet Ninja og en række bibelske tekster.

I Ternet Ninja møder vi både hævn, hjælpsomhed og nedladenhed, gode og dårlige handlinger. De mange perspektiver på menneskets handlinger er i fortællingen sat ind i en konkret kontekst, som er genkendelig og vedkommende for mange børn og unge.

Samtidig møder vi også udfordringer og perspektiver på den gode handling gennem flere af Bibelens fortællinger. Disse inddrages i projektet som inspiration til elevernes filosofiske tanker.

Projektet tænkes inden for rammerne af FN’s Verdensmål nr. 16 om retfærdighed.

Filmen kan vises for klassen gennem MitCFU eller CVLI-licens.

Formål

  • at give eleverne indblik i, hvordan og hvorfor mennesker handler, som de gør.
  • at skabe rum for, at eleverne selv kan vurdere, hvad der definerer handlinger som gode og/eller retfærdige, samt tage stilling til eget ståsted.
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august. 

Inspirationsmateriale
Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024