Gratis

Skriv med eventyrrobotterne

Beskrivelse

Tilbuddet er delt i to: Først sættes der gang i en skriveworkshop, hvor eleverne finder på deres egne eventyr ved hjælp af forskellige kreative skriveøvelser. Herefter visualiserer eleverne eventyrets forløb ved at konstruere baner til biblioteks Micro:bit-robotter. 
De tekster, som eleverne producerer til workshoppen, kan bruges som udgangspunkt for det fortsatte arbejde med tekstproduktion på skolen. 
 

Formål

Eleverne får et øget kendskab til eventyrgenren og lærer at arbejde med at konkretisere eventyrenes narrativer ved hjælp af Micro:bit-robotter.

Sted
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers
Tilmelding

Book besøget ved at udfylde denne formular: https://www.randersbib.dk/content/book-et-biblioteksbesoeg