Gratis

Selv en fjende kan bli' en ven

Beskrivelse

Helt fra gammel tid har vi lavet fjendebilleder. Fjenderne er dem, vi ikke forstår, og som er anderledes end os selv. Måske bliver verden mere overskuelig, når vi inddeler den i venner og fjender. Men hvad sker der, når vi prøver at forstå dem, der er anderledes end os selv? Hvad sker der, hvis vi opbløder de skarpe grænser mellem ”os” og ”dem”? 

Historien om Paulus kredser om netop denne tematik. I fortællingen vil eleverne møde både Paulus og den soldat, der skulle passe på ham, mens han var i hus­arrest i Rom. Det er undertiden en dramatisk fortælling om både flugt, fængsel og skibsforlis. Fortællingen kredser om begrebet fjende som et grundvilkår, der knytter sig til det at være menneske. 

I lærervejledningen er der forslag til, hvordan der kan samles op på fortællingens tema om fjendskab med øvelser og elevernes egen “rejsekuffert”.

Formål

Det overordnede formål med projektet lægger sig op ad formålet for faget kristendomskundskab, idet projektets formål er, at eleverne skal drøfte og reflektere over begrebet fjende samt bevægelsen i at gå fra at være fjende til at blive ven. Begge dele er grundvilkår, der knytter sig til det at være menneske.

Desuden er det et formål, at eleverne tilegner sig viden om kristendommen i historisk sammenhæng, og i projektet sker det gennem et fokus på Paulus og den tidlige kristendom. Kendskabet til Paulus og den tidlige kristendom formidles gennem mundtlig fortælling, hvis formål det er at puste liv i fortællingen og engagere og motivere eleverne.

Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt, dog tidligst efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024