Gratis

Retfærdighed og uretfærdighed

Beskrivelse

- klasssiske temaer med nye metoder

Undervisningsmaterialet handler om retfærdighed – uretfærdighed. To begreber som eleverne med udgangspunkt i lignelser skal arbejde med ud fra undervisningsmetoden: Cooperativ Learning (CL).

I materialet er der indføring i CL, lige som der er en gennemgang af begreberne retfærdighed og uretfærdighed.

De valgte tekster og aktiviteter giver eleverne mulighed for at reflektere over og tage stilling til menneskelige grunderfaringer. De centrale kristendomsfaglige tekster er to lignelser fra Det nye Testamente: Arbejderne i vingården og Den gældbundne tjener.

Materialet er udarbejdet af de folkekirkelige skoletjenester i Aarhus, Silkeborg og Randers.

Aktiviteter

 

Forberedelse

 

Efterbehandling

 

Formål

  • at eleverne kender eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd.
  • at eleverne kan formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer.
  • at eleverne kan beskrive udvalgte begreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen.
  • at eleverne kan udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.
Sted

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialer sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august.

Inspirationsmateriale

 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.06.2022