Gratis

Påsken basic

Illustration:  Fotos af Giotto di Bondones fresker: Scrovegni-kapellet i Padova  med koncession fra Padova Kommune – Sektoren Kultur, Turisme, Museer og bibliotker

Beskrivelse

I foråret holder alle elever i Danmark påskeferie. En ferie, hvor nogle af dagene har navne: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. 

I dette projekt får eleverne kendskab til den vigtigste og ældste kristne højtid, nemlig påsken. Projektet hedder Påsken basic, fordi der sættes fokus på basal viden om, hvorfor påske fejres i kristendommen, og hvad der egentlig ligger bag de enkelte helligdage i påsken. I projektet bidrager film, fortælling og musik på hver sin måde til at formidle denne basisviden. 

Der er udarbejdet 5 korte film til projektet, hvor den italienske kunstner Giottos kendte fresker over påskeberetningen lidt efter lidt tegnes frem og kommer til syne, mens de fire påskedage genfortælles. 

I påskeberetningen sker der nogle ret vilde og uventede ting, som i projektet kaldes plot twists, fx at kongen kommer ridende på et arbejdsdyr, at helten korsfæstes, og at den døde sejrer og bliver levende igen. Eleverne skal som en slags detektiver på jagt efter plot twists i fortællingerne.   

Et gennemgående element i projektet er en stemningsmåler til hver elev. Den skal måle stemningen på de enkelte påskedage – både som det er formidlet i filmene og fortællingerne, men også i projektets påskesalmer. Derved skal eleverne få en fornemmelse af, at påskeberetningen er et samlet drama, som udvikler sig fra Palmesøndag til Påskedag. 

Endelig er der mulighed for, at klassen kan deltage i et sangarrangement, hvor de sammen med andre elever og musikerne Martin Preisler, Joakim Øster og Niels Ole Thorning synger projektets fire salmer.

Sangarrangementerne finder sted: 

Skt. Andreas Kirke, Randers, tirsdag d. 19/3
Sct. Clemens Kirke, Randers, fredag d. 22/3

Skoletjenesten kan evt. være behjælpelig med transport til og fra arrangementet.

Formål

  • At eleverne gennem genfortællinger får kendskab til påskeberetningen som et samlet drama, der udspiller sig fra Palmesøndag til Påskedag.
  • At eleverne får viden om handling og kendetegn for de enkelte påskedage: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.
  • At eleverne får indsigt i, hvad et plot twist er og kan være med til at pege på dem i påskeberetningen.
  • At eleverne får kendskab til og kan synge med på fire påskesalmer.
  • At eleverne kan sammenligne genfortællingerne med Giottos billeder og salmernes tekst.
  • At eleverne kan udtrykke sig om stemningen i både film med genfortælling og i salmerne - evt. på baggrund af formal lytning og med musikfaglige begreber.  
  • At eleverne kan synge med på salmerne i fællesskab med andre.
  • At eleverne evt. får mulighed for at opleve stemningen i musikernes egne fortolkninger af andre påskesalmer og sange ved sangarrangementet.
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes i december, samt evt. plads ved sangarrangement.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.08.2023