Gratis

Monstre på spil

Beskrivelse

 - I kristendom, myter og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes?

Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker og om frygt og mod. Fortællingen ledsages af et lydspor komponeret af Mathias Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester.

Gennem en æstetisk treklang, der består af fortælling, illustration og musik, møder eleverne sammen med de to fiktive børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem leg og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort som i punktform kategoriserer monstrene.

Endvidere skal eleverne også undersøge, hvad de selv er bange for, og hvordan deres eget monster ser ud og kan overvindes.

Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre for hinanden.

Tilmeldte lærere modtager oplæsningsbog, monsterkort, adgang til hjemmeside og undervisningsvejledning.

Formål

Monsteret er en grundfigur, som har eksisteret i menneskers forestillingsverden på tværs af tid, kulturer og religioner.    

Mennesker har altid skabt – og skaber stadig – fortællinger om monstre for derigennem at tolke og forstå den komplekse tilværelse, som de selv er en del af. Derfor skal eleverne gennem fortællinger om monstre fra kristendommen, nordisk mytologi og folketro opnå viden om monsteret samt få indblik i, hvad der kendetegner og afgrænser et monster.   

Eleverne skal både opnå indsigt i, hvordan monsterforestillinger kan optræde som personificeringer af det, mennesker frygter, og i hvordan mennesket, ved at gøre monsteret konkret og synligt, afslører monsterets svaghed og dermed rummer et håb om at kunne besejre det.

Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt, dog tidligst efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024