Gratis

Magt, ære og evighed

Beskrivelse

Begreberne magt, ære og evighed er omdrejningspunkter for dette projekt. De er at finde i den to tusind år gamle kristne bøn Fadervor, men er samtidig yderst aktuelle – både i samfundet og på individniveau.

  • Hvilke forskellige former for magt findes der egentlig?
  • Handler ære om pomp og pragt, selvrespekt eller noget helt tredje?
  • Er evighed tid uden begyndelse og uden ende?

Det er spørgsmål som disse, der tages op i undervisningsmaterialet. Gennem arbejdet med centrale tekster, udblik til religionerne islam, jødedom og hinduisme samt øvelser får eleverne mulighed for at tage livtag med begreberne magt, ære og evighed.

Lærervejledningen indeholder et forslag til opgivelse i forbindelse med afgangsprøven i kristendomskundskab.

Formål

  • At eleverne får indblik i kristendommens forståelse af de tre begreber magt, ære og evighed og sammenhængen mellem dem.
  • At eleverne får udblik til begrebet magt inden for islam.
  • At eleverne får udblik til begrebet ære inden for jødedommen.
  • At eleverne får udblik til begrebet evig inden for hinduismen.
  • At eleverne kan gøre rede for de forskellige forståelser af begreberne samt reflektere over begrebernes betydning i samfundet og i eget liv.
  • At eleverne kan formidle centralt indhold omkring ét af begreberne i en lydcollage eller et kropsligt udtryk i form af et tableau.
Sted

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes umiddelbart efter, tilmeldingen er modtaget, dog tidligst i august.

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.06.2022