Gratis

Kom frit frem

Beskrivelse

- Perspektiver på kvinder og kristendom

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie? 
Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds?
Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?  

De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv.  Projektet KOM FRIT FREM – perspektiver på kvinder og kristendom går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og fortolkninger af deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie. 

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Eleverne introduceres indledningsvist til projektet gennem en citatplakat, som afspejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken får på det kvindesyn, som bliver det dominerende i den vestlige kulturkreds.  

Desuden får eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere af udvalgte kvindeskikkelser:

 • De første kvinder ­­­– tre myter om kvinder
 • De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente
 • Paulus og kvinderne
 • De navnløse kvinder
 • Mamma Maria
 • Maria Magdalene ­­­– chef eller synderinde?
 • De mirakuløse kvinder

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.
Tilmeldte lærere modtager: citatplakat, adgang til 3d Tiki-Toki-tidslinje, elevfolder og undervisningsvejledning.

KOM FRIT FREM og tilmeld dig og din klasse dette relevante og højaktuelle projekt om perspektiver på kvinder og kristendom.

Ved tilmelding indbydes du til foredrag om Kvinder i den tidlige kristendom mandag d. 31/10 kl. 15.00-16.30. Læs mere her.

Formål

 • At eleverne kan forholde sig analytisk og kritisk til religiøse tekster og kilder.
 • At eleverne kan gengive, hvilken betydning kvindernes historie i kristendommen har fået.
 • At eleverne kan redegøre for, hvilken historisk kontekst, teksterne og tolkninger af dem kan læses i.
 • At eleverne kan genkende og italesætte, hvordan kvinders historie i kristendommen trækker tråde helt frem til i dag.
 • At eleverne kan reflektere over virkningshistorien af den tidlige kristendoms kvindesyn.
 • At eleverne kan perspektivere til nutiden.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes til skolen i november. Er du tilmeldt foredraget d. 31/10, så får du undervisningsmaterialet der.
Læs om fordraget her

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
12.08.2022