Gratis

Kom frit frem

Illustration: Sille Jensen

Beskrivelse

- Perspektiver på kvinder og kristendom

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommens historie?  Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds? ­­­Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?   

De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier, kunst, historie og erhvervsliv.  Projektet går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og fortolkninger af  deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie.  

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blik på kvinder.

Eleverne introduceres indledningsvist til projektet gennem en citatplakat, som afspejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken får på det kvindesyn, der bliver det dominerende i den vestlige kulturkreds. Desuden får eleverne mulighed for at fordybe sig i én eller flere udvalgte kvindeskikkelser:

 • De første kvinder ­­­– tre myter om kvinder
 • De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente
 • Paulus og kvinderne
 • De navnløse kvinder
 • Mamma Maria
 • Maria Magdalene ­­­– chef eller synderinde?
 • De mirakuløse kvinder
 • Kvinder, kjoler og kraver – om kvindelige præster

Projektet afsluttes ved, at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.

Tilmeldte lærere modtager: citatplakat, adgang til 3d Tiki-Toki-tidslinje, elevfolder og undervisningsvejledning. Der er inspiration til prøveopgivelser og kulturteknikker i lærervejledning. 

Formål

 • At eleverne kan forholde sig analytisk og kritisk til religiøse tekster og kilder.
 • At eleverne kan gengive, hvilken betydning kvindernes historie i kristendommen har fået.
 • At eleverne kan redegøre for, hvilken historisk kontekst, teksterne og tolkninger af dem kan læses i.
 • At eleverne kan genkende og italesætte, hvordan kvinders historie i kristendommen trækker tråde helt frem til i dag.
 • At eleverne kan reflektere over virkningshistorien af den tidlige kristendoms kvindesyn.
 • At eleverne kan perspektivere til nutiden.

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes til skolen løbende, dog tidligst i august. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024