Gratis

Hvorfor er fastelavn mit navn?

Illustration Ane Gudrun

Beskrivelse

Fastelavn omtales ofte som børnenes fest, og mange børn i Danmark har sikkert også deltaget udklædte i tøndeslagning, raslet, sunget, gået fra dør til dør fastelavnssøndag eller spist fastelavnsboller. 

Trods kendskabet til og mulig deltagelse i fastelavnstraditioner, ved de færreste nok, hvilken forbindelse fastelavn har til folketro og tradition for slet ikke at tale om forbindelsen til kristendommen. Efter reformationen forsvandt selve fasten, men fastelavn som fest og folkelig skik bestod.   

I dette projekt skal eleverne undersøge disse forbindelser og et centralt element i undersøgelsen er de to kategorier: Kirkens fastelavn og Folkets fastelavn. Elementer fra kategorierne er illustreret i nogle ‘huskebilleder’, der løbende udvælges og hænges på klassens store fælles fastelavnsris. Gennem undersøgelsen finder eleverne også frem til svaret på det spørgsmål, som projektets titel stiller: Hvorfor er fastelavn mit navn? 

I projektet indgår bl.a. et elevhæfte til hver elev og en del formidling i projektet sker gennem filmklip, powerpoint og oplæsning af en bibelsk fortælling. Desuden er der mulighed for at inddrage andre religioners fastetraditioner.

Museum Østjylland bidrager til projektet med korte film om de folkelige traditioner omkring fastelavn. Desuden er der mulighed for et besøg på museet, hvor de lokale historier er flettet sammen i en sanselig fortælling. Der er et begrænset antal pladser.

Formål

  • At eleverne opnår kendskab til traditionen fastelavn og dens udtryk historisk, religiøst og kulturelt.
  • At eleverne får en begyndende forståelse for kristendommens sammenhæng med tradition og kultur i en dansk kontekst.
  • At eleverne kan samtale om traditionen fastelavn, og hvordan den evt. indgår i deres liv i dag.
  • At eleverne får udbygget deres fagsprog.
  • At eleverne får en begyndende forståelse for at arbejde komparativt.
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes i november, samt evt. besked om plads på museet. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.08.2023