Gratis

Hver fugl synger med sit næb

Beskrivelse

- Et (sang)projekt om Grundtvig.

Hver fugl synger med sit næb stammer fra en af Grundtvigs sange, og det er netop Grundtvigs sange og salmer, der er projektets omdrejningspunkt. I projektet møder eleverne selveste Grundtvig i form af en skuespiller, der i tre korte film introducerer de sange, som eleverne skal arbejde med:

  • Jeg gik i marken og vogtede får
  • Velkommen i den grønne lund
  • Morgenstund har guld i mund

Gennem sangene får eleverne et begyndende kendskab til Grundtvig og hans tanker. Til hver sang er der øvelser og opgaver, hvor eleverne skal arbejde med projektets tematikker; den gode fortælling, som her er den bibelske fortælling om hyrdedrengen David, der bliver konge, fællessang og glæden ved livet.

Til projektet har et børnekor indsunget de tre sange og sammen med koret, kan klassen lære at synge sangene. På den måde klædes eleverne på til at blive en del af den unikke danske tradition fællessang. En tradition som Grundtvig har haft stor betydning for, og som efterhånden har fået en indgroet plads i dansk kultur med sange til alt fra glædelige til sørgelige begivenheder.

Projektet afsluttes med et sangarrangement, som er udviklet i samarbejde med Sangkraft Randers, og der vil derfor være fokus på elementer fra korsang fx opvarmning og sangteknik. Det er muligt at streame sangarrangementet.

Formål

Målene for projektet er, at eleverne får et begyndende kendskab til Grundtvig og til nogle af de temeaer, som betød noget for ham, nemlig fællessang, den gode fortælling og glæden ved livet.

Det er endvidere projektets mål, at eleverne erfarer, hvordan temaerne fra tre af Grundtvigs sange er genkendelige og har betydning for deres liv i dag.

Endelig er det også projektets mål, at eleverne kan synge med på projektets sange i fællesskab med andre.

 

Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt, dog tidligst efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2023