Gratis

Hvad sker der med dit affald?

Beskrivelse

Besøg Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal, og kom med på en sanserig rundtur i en verden af affald.

Vi snakker bl.a. om:

  • hvad affald er
  • hvad der sker med affaldet
  • hvad man kan bruge forskellige typer af affald til
  • og hvorfor det er vigtigt, at vi alle håndterer vores affald med omtanke.

Iført sikkerhedsveste begiver os ud på en rundvisning på Randers Affaldsterminal.
Vi bevæger os i en vekslen mellem teori og praksis, når vi sammen udforsker affaldshåndteringen på den autentiske arbejdsplads, hvor vi møder sorteringsfolkene og måske støder på en skraldebil og ham, der presser store baller af affald.
Her ser og fortæller vi om, hvad der sker med det affald, som eleverne smider ud derhjemme og på skolen, og som skraldebilen kører væk.

Tilbage i skolestuen spises der madpakker og samles op vha. konkreter.
Herefter går vi i affaldsværkstedet og laver hands-on aktiviteter.
Forløbet afsluttes med en refleksionrunde over, hvad eleverne tager med sig fra besøget.

Undervisningen tilpasses det enkelte klassetrin og den vinkel, I har valgt at lægge på affaldsemnet.
Undervejs kan vi bl.a. komme ind på affaldshierarkiet og muligheder for genbrug/genanvendelse samt miljø- og klimamæssige forhold.
I dette forløb kan der arbejdes mere eller mindre direkte med verdensmålene 4, 6, 11, 12, 13, 15.
Hvis der ønskes noget specifikt, så fortæl det i bookingen.

Undervisningen er genstands- og dialogbaseret med hands-on aktiviteter.
Vi lægger stor vægt på, at eleverne deltager aktivt og får så mange sanser i spil som muligt - de skal se, lytte, lugte og røre i deres møde med affaldet.
Forløbet foregår dels i vores skolestue og affaldsværksted samt rundt på Affaldsterminalen (og evt. genbrugspladsen efter ønske, som skal oplyses ved booking).

Med vores forløb lægger vi op til ny viden, én på opleveren og opfordringer til eftertanke med udgangspunkt i elevernes eget liv og håndtering af affald.

Forberedelse

I kan evt. finde inspiration til materialer og forløb på www.affaldsskolen.dk.

Efterbehandling

For 0.-2. klasse anbefaler vi, at I låner et klassesæt af højtlæsnings- og samtalebogen "Fridas Fantastiske Færd". Den kan lånes enten via os eller via Fællessamlingen: Klik her (Husk at logge ind i menuen til venstre).

Formål

  • At eleverne får læring om forskellige typer af affald.
  • At eleverne prøver kræfter med materialekendskab og affaldssortering.
  • At give eleverne indsigt i, hvordan vores affald kan genbruges og blive til en ressource.
  • At eleverne får en forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at håndtere affald med omtanke.
  • At eleverne får handlekompetencer til en mere bæredygtig livsstil. 
Sted
Affaldsskolen
Romalt Boulevard 64
8960 Randers

Vi mødes i Skolestuen, som ligger lige nedenfor trappen til venstre, når I kommer ind af porten.

Tilmelding

Book et besøg ved at ringe eller skrive til os. Hav gerne et par ønsker til datoer klar.

Tilmelding
Tlf.nr. 8915 1617