Gratis

God nok?

Beskrivelse

– et projekt om skyld, skam og nåde

”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!”

Tidens unge har konstant et loft af idealer over sig. De bombarderes med slogans som ”Never settle”, ”Add to your day” – og ”Enjoy”. Men idealer er netop kendetegnet ved at være uopnåelige, og der opstår problemer, når de unge rent faktisk forventer af sig selv, at de skal nå idealerne. De føler sig forkerte, de skjuler sig, de skammer sig – og med skammen kommer ofte angsten.

Projektet GOD NOK? beskæftiger sig med tre begreber, der er viklet ind i hinanden. Skyld hænger sammen med det, vi gør forkert, mens skam derimod er en følelse af at være forkert. Nåden er (ganske umoderne) en betingelsesløs accept af mennesket.

Eleverne stifter bekendtskab med begrebernes indbyrdes påvirkning gennem tekstlæsning, filmklip og fysiske øvelser. Gennem projektets hjemmeside kommer de til at analysere tekster af Karl Ove Knausgaard, filmklip fra serien SKAM og bibeltekster vha. nogle medfølgende definitionskort og spilleregler.

Praktisk

  • Undervisningsvejledning og baggrundsmateriale findes på projektets hjemmeside
  • Definitionskort udleveres på kurset
  • Projektet kan afsluttes med et besøg af præsten. Besøget er bygget op som et rollespil med 2 cases
  • Projektet indeholder også forslag til, hvordan rollespillet kan indgå som kulturteknik i forbindelse med eksamen.

Formål

  • At eleverne stifter bekendtskab med tre centrale kristne grundbegreber, nemlig skyld, skam og nåde. Hensigten er at vise, hvordan disse grundbegreberne spiller en betydningsfuld rolle i menneskers liv og at vise, hvordan begreberne er forbundne og påvirker hinanden.
  • At eleverne får viden om fortællinger fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og reflekterer over de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
  • At eleverne kommer til at reflektere over kristne grundbegreber som tydninger af tilværelsen. Grundbegreberne perspektiveres yderligere gennem nyere litteratur og filmklip.
  • At eleverne får udblik til, hvordan grundbegreberne skyld og skam udlægges i islam.
Sted

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august. 

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.06.2022