Gratis

"Fridas fødselsdag" på Affaldsterminalen

Der snakkes om og kigges på affald fra en fødselsdagsfest

Beskrivelse

Gennem en legende og dialogbaseret historiefortælling arbejder vi med affald og udvider elevernes begrebsverden og materialekendskab.
 
Med forløbet "Fridas fødselsdag" ønsker vi at skabe forståelse for, at det har stor betydning, hvordan vi skaffer os af med vores affald. 
Samt at vi ved at sortere vores affald kan være med til at skabe nye ting ud af affaldet, så naturens ressourcer ikke går tabt.

I dialog med eleverne skaber vi sammen en historie om en fiktiv piges fødselsdag - indeholdende alt det, børnene synes, der hører sig til en fødselsdag med lækker mad og gaver. 
Vi snakker om og kigger på noget af alt det affald, der opstår, når vi f.eks. holder fødselsdag.
Vi sorterer affaldet sammen og finder ud af, hvilke spændende ting, vi bl.a. kan bruge affaldet til.

Herefter iklæder vi os sikkerhedsveste og begiver os ud på en rundvisning på Randers Affaldsterminal, hvor I kommer med på en sanserig rundtur i en verden af affald.
Her ser og fortæller vi om, hvad der sker med det affald, børnene smider ud derhjemme og på skolen, og som skraldebilen kører væk.

Vi bevæger os i en vekslen mellem teori og praksis, når vi sammen udforsker affaldshåndteringen på den autentiske arbejdsplads, hvor vi møder sorteringsfolkene og måske også støder på en skraldebil og ham, der presser de store baller af affald.

Tilbage i skolestuen er der spisning af madpakker, og en afsluttende opsamling med konkrete genstande og eksempler på den proces, forskellige ting gennemgår fra råmateriale til produkt, til affald og til nyt produkt.

I dette forløb arbejdes der indirekte med FN's Verdensmål 4, 6, 11, 12 og 13. Efter aftale kan dette gøres mere direkte, så giv besked ved bookingen, hvis du ønsker det.

Aktiviteter

I har mulighed for at låne vores skralde-indsamlingsvogn, hvis I vil på tur i jeres nærområde og samle henkastet affald.

Forberedelse

I kan evt. finde inspiration til materialer og forløb på www.affaldsskolen.dk.

Efterbehandling

Vi anbefaler, at I låner et klassesæt af højtlæsnings- og samtalebogen "Fridas Fantastiske Færd". Den kan lånes enten via os eller via Fællessamlingen fra september 2021.

Formål

  • Eleverne prøver kræfter med affaldssortering.
  • Eleverne lærer om forskellige typer af affald.
  • Eleverne får en indsigt i, hvordan affald kan genanvendes og blive til en ressource.
  • Eleverne får en forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at håndtere affald med omtanke.
  • Eleverne får handlekompetencer til en bæredygtig livsstil.
Sted
Affaldsskolen
Romalt Boulevard 64
8960 Randers

Vi mødes i Skolestuen, som ligger lige nedenfor trappen til venstre, når I kommer ind af porten.

Tilmelding

Book et besøg ved at ringe eller skrive til os. Hav gerne et par ønsker til datoer klar.

Tilmelding
Tlf.nr. 8915 1617