Gratis

Formet af ler

Illustration: Nina arrocha

Beskrivelse

Ler spiller en vigtig rolle i flere religioners skabelsesmyter og har haft en væsentlig betydning for menneskers liv.

I dette projekt får eleverne kendskab til de to skabelsesberetninger fra Det Gamle Testamente på en kreativ og skabende måde. Eleverne skal arbejde med ligheder og forskelle i de to bibelske fortællinger, og i projektet er der også udblik til andre religioners skabelsesmyter. 

Undervejs i arbejdet med fortællingerne skal eleverne selv skabe væsner ud af ler og afprøve forskellige metoder og teknikker, som fremkalder personlighed og karakter. Elevernes væsner bruges som brikker i det afsluttende evaluerende spil.

I projektet indgår et kirkebesøg. Her vil eleverne sammen med præsten gennemleve fortællingen om, hvordan Gud skabte verden på syv dage.

Tilmeldte lærere modtager en lærervejledning, spilleplade og kort samt adgang til en hjemmeside med små film, kopiark m.m.
Der er knyttet en workshop til projektet, som tilmeldte lærere kan tilmelde sig. 

Formål

Kristendomskundskab:

  • Eleven har viden om Bibelen.
  • Eleven kan udtrykke sig om indholdet af de bibelske fortællinger.
  • Eleven har viden om centrale bibelske fortællinger.
  • Eleven har viden om og kan udtrykke sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
  • Eleven har viden om og kan udtrykke sig om opfattelser af Gud og tro.

Billedkunst:

  • Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner.
  • Eleven har viden om sammenføjningsteknikker.
  • Eleven kan fremstille en skulptur.
  • Eleven har viden om skulpturteknikker.

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet udleveres i starten af oktober. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.08.2023