Gratis

Etik, tak!

Beskrivelse

ETIK, TAK! er et tværfagligt undervisningsmateriale. Materialet er udarbejdet af fem jyske, folkekirkelige skoletjenester.

I projektet er der sat fokus på etik i børnehøjde, belyst ved udvalgte bibelske fortællinger. De enkelte underemner er valgt, så de har relevans for den hverdag, eleverne står midt i.

Underemnerne er:

 • Retfærdighed – uretfærdighed
 • Sprog, sms, facebook (den gyldne regel)
 • De 10 Bud
 • Ret og pligt – hvem er vores næste
 • Løgn og sandhed – hvide løgne
 • Se mig, hør mig – selviscenesættelse
 • Mennesket og skaberværket
 • Barndom – voksenliv
 • Tilgivelse – hævn

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så det er i overensstemmelse med Fælles Mål 2009 og kan bruges tværfagligt i fagene kristendomskundskab, dansk, musik og billedkunst, hvor det følger trinmålene for mellemtrinnet.

Formål

 • At eleverne får redskaber til at forholde sig almene tilværelsesspørgsmål. 
 • At eleverne forstå sammenhængen mellem værdier, normer og adfærd.
Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt, dog tidligst efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024