Gratis

Det kildekritiske escaperoom

Beskrivelse

De fiktive elever Sally, Katrine, Basim og Magnus bliver spærret inde af deres lærer Ejnar, der først vil lukke dem ud, når de har lært at være kildekritiske i forbindelse med en projektopgave. Kun ved at være kildekritiskke, søge informationer og bruge sund fornuft kan dine elever komme ud af et kildekritisk escaperoom sammen med Sally, Magnus, Basim og Katrine. 

Formål

Eleverne får ved hjælp af rollespil og elevinddragende aktiviteter en række kildekritiske råd, som kan anvendes, når de søger efter brugbare og gyldige informationer. 

Sted
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers
Tilmelding

Hvis du ønsker at benytte dig af dette tilbud, udfylder du formularen i nedenstående link. Booking sker efter først til mølle-princippet, så det er en god idé at booke i god tid. Du får besked inden for en uge, om besøget kan imødekommes.

Tilmelding