Gratis

Den lille prins - et filosofisk filmprojekt

Beskrivelse

Det væsentlige er usynligt for øjet, kun med hjertet kan du se rigtigt.” 
Antonie de Saint-Exupéry

Den lille prins er eventyret om prinsen, der forlader sin lille planet for at tage på en rejse. En rejse, hvor syn på, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, er i centrum. For den lille prins bliver det en dannelsesrejse, hvor der løbende bringes livsvisdom på banen.

Den lille prins er fuld af fantastiske citater, og fortællingen appellerer til eftertænksomhed og undren over tilværelsen og menneskelivet, og hvad der giver det værdi. Den taler i al sin enkelhed til både børn og voksne, unge og gamle om kærlighed, nærhed, ansvar, venskab m.m. Forløbet sætter fokus på denne eftertænksomhed og søgen efter svar. Som en metode til at få eleverne til at reflektere bringes filosofiske samtalegreb ind i undervisningen.

I materialet inddrages Mark Osbornes film om Den lille prins fra 2015. Filmen sætter fortællingen ind i en nutidig ramme.
Filmen kan vises for klassen gennem MitCFU eller CVLI-licens.

Formål

Den lille prins er en fortælling, som handler om tydninger af tilværelsen og grundlæggende tilværelsesspørgsmål. 

Eleverne får en mere nuanceret forståelse af: 

• Hvad vil det sige at være menneske?

• Hvordan lever man bedst sit liv?

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august. 

Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024