Gratis

Dødens ABC

Beskrivelse

I undervisningsmaterialet Dødens ABC inviteres elever til samtaler om det gode liv og den gode død. Materialet kommer forbi andre religioner og livsopfattelsers bud på døden, dens ritualer og de spørgsmål, den rejser, ligesom kristendommens fortællinger, salmer og ritualer inddrages. Der arbejdes tillige med det poetiske og det billeddannende ved sproget.

Projektet indeholder magasinet Dødens ABC, der fungerer som elevhæfte, samt en lærervejledning med inspiration til at arbejde med forskellige aktiviteter og opgaver knyttet til elevhæftet.

Formål

Gennem mødet med forskellige tekster og billeder og gennem egne undersøgelser, er det projektets formål at give eleverne indsigt i forskellige måder at anskue døden og livet på, herunder også spørgsmål om ritualer og tro knyttet til både kristendom og andre religioner.

Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt - efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2023