Gratis

"Fridas fødselsdag" på besøg hos jer

Fridas fødselsdag på besøg i børnehaven

Beskrivelse

Gennem en legende og dialogbaseret historiefortælling arbejder vi med affald og udvider børnenes begrebsverden og materialekendskab.
 
Med forløbet "Fridas fødselsdag" ønsker vi at skabe forståelse for, at det har stor betydning, hvordan vi skaffer os af med vores affald. 
Samt at vi ved at sortere vores affald kan være med til at skabe nye ting ud af affaldet, så naturens ressourcer ikke går tabt.

Vi starter indendørs med at samles i en rundkreds på gulvet. I dialog med børnene folder vi historien om Fridas fødselsdag ud - med alt, hvad børnene synes, der hører sig til en fødselsdag, lige fra lækker mad, til gaver og leg. Vi snakker om og kigger på noget af alt det affald, der opstår, når vi f.eks. holder fødselsdag. Vi sorterer affaldet sammen og finder ud af, hvad vi bl.a. kan bruge affaldet til.

Forløbet afsluttes med, at vi leger "Skraldehelten og det flyvende affald", som er en fangeleg iblandet affaldssortering. Denne løbeleg kan enten foregå indenfor, eller også udenfor, da den kræver en del plads.

I dette forløb arbejdes der indirekte med FN's Verdensmål 4, 6, 11, 12 og 13.

 

Vi anbefaler, at I efter "Fridas fødselsdag" også besøger Randers Affaldsterminal med vores tilbud "På tur til Affaldslandet Væk".

Aktiviteter

Som en del af "Fridas fødselsdag" kan I efterfølgende låne den rullende Skraldevogn. Det er en affaldssorteringstrækvogn, som I kan bruge til skraldeindsamlingsture i jeres lokalområde.

Forberedelse

I kan evt. finde inspiration til materialer og forløb på www.affaldsskolen.dk

Efterbehandling

Når jeres institution booker dette forløb første gang, forærer vi jer højtlæsnings- og samtalebogen "Fridas Fantastiske Færd". Bogen samler op, hvor besøget slutter og fortæller via en spændende historie, hvad der sker med affaldet, efter skraldebilen har kørt det til Affaldslandet Væk.
Vi anbefaler, at I læser bogen sammen med børnene som en opfølgning på besøget.

Formål

  • Børnene prøver kræfter med affaldssortering.
  • Børnene lærer om forskellige typer af affald.
  • Børnene får en indsigt i, hvordan affald kan genanvendes og blive til en ressource.
  • Børnene får handlekompetencer til en mere bæredygtig hverdag.
Sted

I jeres børnehave - i et lokale med god gulvplads.
og evt. udenfor på en græsplæne.

Inspirationsmateriale

Se her hvordan "Fridas fødselsdag" spiller sammen med de 6 læreplanstemaer.

Tilmelding

Book et besøg ved at ringe eller skrive til os. Hav gerne et par ønsker til datoer klar.

Tilmelding
Tlf.nr. 89151617