Gratis

"Fridas fødselsdag" på Affaldsterminalen

Fridas fødselsdag på Affaldsterminalen

Beskrivelse

Gennem en legende og dialogbaseret historiefortælling arbejder vi med affald og udvider børnenes begrebsverden og materialekendskab.
 
Med forløbet "Fridas fødselsdag" ønsker vi at skabe forståelse for, at det har stor betydning, hvordan vi skaffer os af med vores affald. 
Samt at vi ved at sortere vores affald kan være med til at skabe nye ting ud af affaldet, så naturens ressourcer ikke går tabt.

Vi starter indendørs med at samles i en rundkreds på gulvet. I dialog med børnene folder vi historien om Fridas fødselsdag ud - med alt, hvad børnene synes, der hører sig til en fødselsdag, lige fra lækker mad, til gaver og leg. Vi snakker om og kigger på noget af alt det affald, der opstår, når vi f.eks. holder fødselsdag. Vi sorterer affaldet sammen og finder ud af, hvad vi bl.a. kan bruge affaldet til.

Herefter iklæder vi os sikkerhedsveste og begiver os ud på en rundvisning på Randers Affaldsterminal, hvor I kommer med på en sanserig rundtur i en verden af affald.
Her ser og fortæller vi om, hvad der sker med det affald, børnene smider ud derhjemme og i institutionen, og som skraldebilen kører væk.
Sammen udforsker vi affaldshåndteringen på den autentiske arbejdsplads, hvor vi møder sorteringsfolkene og måske også støder på en skraldebil og ham, der presser de store baller af affald.

I dette forløb arbejdes der indirekte med FN's Verdensmål 4, 6, 11, 12 og 13. Efter aftale kan dette gøres mere direkte, så giv besked ved bookingen, hvis du ønsker det.

Forberedelse

I kan evt. finde inspiration til materialer og forløb på www.affaldsskolen.dk

Efterbehandling

Når jeres institution booker dette forløb første gang, forærer vi jer højtlæsnings- og samtalebogen "Fridas Fantastiske Færd". Bogen er et supplement til besøget og fortæller via en spændende historie, hvad der sker med affaldet, efter skraldebilen har kørt det til Affaldslandet Væk.
Vi anbefaler, at I læser bogen sammen med børnene som en opfølgning på besøget.

Formål

  • Børnene prøver kræfter med affaldssortering.
  • Børnene lærer om forskellige typer af affald.
  • Børnene får en indsigt i, hvordan affald kan genanvendes og blive til en ressource.
  • Børnene får handlekompetencer til en mere bæredygtig hverdag.
Sted
Affaldsskolen
Romalt Boulevard 64
8960 Randers

Vi mødes i Skolestuen, som ligger lige nedenfor trappen til venstre, når I kommer ind af porten.

Inspirationsmateriale

Se her hvordan "Fridas fødselsdag" spiller sammen med de 6 læreplanstemaer.

Tilmelding

Book et besøg ved at ringe eller skrive til os. Hav gerne et par ønsker til datoer klar.

Tilmelding
Tlf.nr. 8915 1617