Gratis

Kulturhusets foredragstilbud

Beskrivelse

Der kan vælges mellem tre foredrag:

Mellemkrigstiden

Efter Første Verdenskrig var Europa ikke længere det samme kontinent, hverken politisk eller kulturelt. Tiden mellem de to verdenskrige satte gang i nybrydende tanker og kunststrømninger, der affødte en kulturel opblomstring, men også arbejdsløshed og krise.

Forbudt

Skandaløse og forbudte bøger, kunst og følelser. Mange ting har været forbudte indenfor litteraturen, kunsten og historien. Dette foredrag sætter gang i diskussionen om, hvad der er og har været skandaløst og forbudt – og her vil debatten om køn også indgå. 

Vikingetiden

Vikingetiden fylder meget i danskernes nationale bevidsthed - og litteraturen, kunsten og historien flyder over med symboler og tolkninger fra denne periode. 
I dette foredrag fremvises arkæologiske fund, og der zoomes ind på litterære og kunstneriske repræsentationer fra perioden. 
 

Forberedelse

To uger inden foredragets afholdelse udsendes informerende materiale fra Kulturhuset, som skal udleveres til eleverne.

Formål

Eleverne får et inspirende oplæg og får kendskab til Kulturhusets mange tilbud.

Sted
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers
Tilmelding

Send en mail til skoleoguddannelse [at] randersbib [dot] dk med ønske om tema, dato, tidspunkt og sted. Man kan ønske, om foredraget skal finde sted på uddannelsesinstitutionen eller i Kulturhuset. Foredragstilbuddet egner sig godt til fællessamlinger og lignende