Gratis

Informationssøgning

Beskrivelse

Vi introducerer en vifte af bibliotekets tilbud, der egner sig til opgaver og projekter. Vi præsenterer en række valide databaser, således at eleverne bliver klædt på til at kunne finde og selektere relevante og valide kilder/informationer.

Undervisningen kan både foregå på biblioteket eller online via Meet eller et andet virtuelt mødeforum. 

 

Forberedelse

Hvis man ønsker at arbejde med et bestemt emne, tema eller forfatterskab, noteres det i kommentarfeltet under booking.

Formål

Eleverne introduceres for et udvalg af bibliotekets tilbud - både fysiske og digitale. Eleverne får redskaber til målrettetog kritisk at finde og selektere brugbare informationer og kilder til deres opgaver.

Sted

Undervisningen foregår online via Teams eller et andet virtuelt mødeforum.