Gratis

(U)tilstrækkelig

Illustration:  Charlotte Hitzner og Jeanette Thorup

Beskrivelse

No prize for second best!

Don’t try – Do!

Be awesome, be fierce, be YOU!

Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere iagttageren til at yde det bedste og være den bedste! Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok, og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til?

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer samt undersøge, hvordan begreberne kommer til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religioner.

Gennem et interaktivt kirkebesøg, øvelser fra forumteater og kreativ skrivning vil eleverne blive tvunget til at stoppe op og tænke over, hvad de forskellige påbud kræver af dem, hvem der er afsenderen, og hvad de egentlig selv kan og vil tage ansvar for.

Tilmeldte lærere får adgang til projektets hjemmeside samt et klassesæt af elevhæftet Lister, lister, lister.

Formål

  • At eleverne får indsigt i begreberne forbud, påbud og idealer og kan redegøre for betydningen af dem.

  • At eleverne kan redegøre for betydningen af de tre begreber i moderne eksempler på buddhisme, islam og kristendom.

  • At eleverne kan genkende og reflektere over fremstillingen af forbud, påbud og idealer i udvalgte tekster fra de tre religioner.

  • At eleverne kan karakterisere sproglige virkemidler i litterære tekster.

  • At eleverne kan reflektere over og udtrykke sig om projektets temaer gennem kreativ skrivning.

  • At eleverne kan analysere og fortolke fremstillingen af idealer, præstation og forventninger i aktuel billedkunst, lyrik og prosa.

  • At eleverne kan indgå i en samtale om, hvilken rolle forbud, påbud og idealer spiller i samfundet, og hvordan de påvirker individet.

  • At eleverne kan forholde sig kritisk til forbud, påbud og idealer, som de møder, og tage stilling til dem i relation til deres eget liv.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes i starten af november, sammen med tidspunktet for et kirkebesøg. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.08.2023