Gratis

Tid til tanke - filosofiske undersøgelser

Beskrivelse

– nu med nye artikler

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristendomsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

Artikelbasen udbygges løbende, men indeholder pt. følgende:

 • Frihed – NY
 • Tilgivelse – NY
 • Universet
 • Tro
 • Kærlighed
 • Håb
 • Humor
 • Fjendskab
 • Lykke

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efterfølgende bringes i spil, når eleverne mere filosofisk skal undersøge temaet.

Tid til tanke lægger op til at arbejde filosofisk, hvilket betyder, at det er elevernes egne tanker, som er i centrum. Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige?

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklen og temaet. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.

Formål

 • At eleverne forholder sig til faglig viden og filosofiske spørgsmål af eksistentielfilosofisk karakter.
 • At eleverne indgår i et undringsfællesskab og her får mulighed for at sætte ord på egne tanker.
 • At eleverne lytter til og er åbne for hinandens tanker om temaet.
 • At eleverne gennem ovenstående udvikler deres tænkning og bliver klogere på andre og verden, og dermed også på sig selv.

 

Sted

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes til tilmeldte lærere umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august. 

Tilmelding

Tilmelding: www.fusr.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.06.2022