Gratis

Skabelse og undergang

Beskrivelse

- om egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter

Myterne har altid været brugt til at tale om det største og sværeste. I dette projekt vil eleverne møde tre forskellige mytologiske forsøg på at forklare og fortolke verdens skabelse og undergang. Dette vil ske ved at arbejde med tre tegneserier, der fortæller henholdsvis de egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter om verdens tilblivelse og undergang.

I materialet er der mulighed for at arbejde videre med myternes fælles ”grundstruktur”, som de udfolder sig i klassisk musik og kirkemusik. Der kan arbejdes med de digitale lydfiler i projektet i både musik og kristendom.

Tilmeldte lærere modtager:

  • undervisningsvejledning
  • klassesæt med de tre tegneserier
  • links til lydfiler med klassisk musik.

Formål

  • at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen og at denne rytme komme til udtryk på tværs af kultur og religioner. 
Sted

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialer sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.06.2022