Gratis

På rejse med Grundtvig

Beskrivelse

Få har som Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i de vigtige og folkelige samfundsinstanser som folkeskole, folkekirke og folketing. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelse: Det folkelige er det, som binder os sammen, trods vores forskelligheder.

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie. Her finder to børn en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor.

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv: en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. 
Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Tilmeldte lærere modtager tegneserie, dialogkort, kuffert og undervisningsvejledning.

Formål

  • At eleven kan, med afsæt i Grundtvigs tanker om folkekirken, folkeskolen og folkestyret, reflektere over egne og samfundets vigtige fællesskaber.  
  • At eleven kan give udtryk for fællesskabers betydning for elevens liv.
  • At eleven kan fremstille et kreativt produkt med afsæt i tegneserien og egne erfaringer og fremlægge, hvad eleven forbinder med Grundtvigs tanker og ideer om samfundet.
  • At eleven har indsigt i, hvilke virkningshistoriske aftryk, Grundtvig har sat på kirken, skolen og samfundet.  
  • At eleven kan læse og fortolke en tegneserie med fokus på udvalgte elementer af Grundtvigs tanker om det at være kristen/troende. 

 

Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt, dog tidligst efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024