Gratis

Når billeder taler med

Beskrivelse

Eleverne skal i dette projekt dykke ned i samspillet mellem tekst og billeder; hvilke billeder findes der i ordene, og hvad står der skrevet mellem linjerne i billederne?

Men eleverne skal også møde en tredje dimension. For når tekst og illustration mødes i billedbogen, opstår noget helt nyt. Både det samlede udtryk og det samlede indtryk forandrer sig, når bogstaver og billede går i dialog med hinanden. Der opstår et mere end, som kan være med til skabe en forståelse for dét, der ellers er svært at give sprog.

Eleverne bliver således bekendte med at tolke teksten symbolsk.

Men hvad handler disse billedbøger om? Og er billedbøger også for større børn?

Rigtig mange moderne billedbøger har en forkærlighed for at beskæftige sig med og tage livtag med de helt store eksistentielle spørgsmål og temaer; liv og død og alt det, der følger med af sorg og savn, kærlighed, venskab, ensomhed, identitet og fællesskab. Der er tale om behandling af grundeksistentielle temaer i børnehøjde, og netop derfor er billedbøger ikke kun for små børn, men relevante på alle klassetrin.

Med afsæt i nedenstående billedbøger skal eleverne gå på opdagelse i billedbøgernes fantastiske og finurlige univers og eksistentielle temaer.

  • And, døden og tulipanen af Wolf Erlbruch
  • Du og jeg af Synne Lea og Stian Hole

Til begge billedbøger arbejdes der med paralleller til kristendommen, hvor en eksistentiel forståelse af de samme temaer foldes ud gennem forskellige modaliteter; billede, fortælling og salmetekst.

Formål

  • at eleverne gennem symbolsk læsning, af bl.a. nyere billedbøger, får indblik i litteraturens muligheder for at skabe flerdimensionel litteratursoplevelse gennem læsning af tekst og billede som en helhed. 
  • at hjælpe eleverne til refleksion over spørgsmålet Kan man blive ven med døden? gennem arbejde med både dansk og kristendomsfaglige modaliteter.
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august.

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024