Gratis

Med Kierkegaard på SoMe - et etik-forløb

Beskrivelse

Ved dine elever, hvor stor indflydelse de har på deres egen og hinandens digitale fortællinger?

Med Kierkegaard på SoMe er et kristendomsfagligt projekt, hvor Søren Kierkegaard (1843-1855) holder et spejl op foran de unge og derved kan være en etisk guideline for deres dannelse og færden på de sociale medier.

Projektet sætter fokus på etik, moral, ansvarlighed og almen dannelse. Kierkegaard er derfor aktuel, fordi han bidrager med noget helt unikt til vores kulturelle dannelse, og hans filosofi er grundstenen i eksistentialismen.

Med afsæt i Kierkegaards eksistensfilosofi bliver eleverne opmærksomme på, at de har pligt til at tage ansvar for det, de siger og gør, ikke mindst for det de sender ud på de sociale medier, hvor det, de skriver, kan få uoverskuelige konsekvenser for både dem selv og andre.

I PROJEKTET ARBEJDER ELEVERNE MED:

 • Søren Kierkegaards liv og eksistentialismens grundprincipper.
 • Tegneserien På kant med Kierkegaard.
 • SMS-novellerne Update, X-factor, For evigt og Du skal! fra Mennesket er en Ø af Sangerinden og Den Søvnløse.
 • Skabelsen af identitet.
 • Den frihed og det ansvar, der ligger i det frie valg.
 • Ansvar for egne valg og handlinger.
 • Angsten, der følger med, når man har ansvaret for sit eget liv og skal tage ansvaret for konsekvenserne af ens valg også på de sociale medier.
Aktiviteter

 

Forberedelse

 

Efterbehandling

 

Formål

Det overordnede formål med projektet er, at elevernes etiske bevidsthed og digitale dannelse bliver styrket i mødet med Kierkegaards fire stereotype personlighedstyper fra hans eksistensfilosofi.  Læringsmål i projektet: 

 • Eleven kan redegøre for eksistentialismens grundprincipper. 
 • Eleven kan forklare betydningen af begrebet etik.
 • Eleven kan redegøre for forskellen på spidsborgerlige, æstetiske, etiske og religiøse valg. 
 • Eleven kan genkende Kierkegaards personlighedstyper på de sociale medier. 
 • Eleven kan give eksempler på, hvordan de tager ansvar for det fællesskab, de er en del af på nettet. 
 • Eleven kan træffe ansvarlige valg for det, de sender ud på nettet. 
 • Eleven kan forstå, hvor meget indflydelse de har på hinandens digitale fortællinger. 
Sted

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes umiddelbart efter tilmelding, dog tidligst i august. 

Inspirationsmateriale

 

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.06.2022