Gratis

MØD EN KUNSTNER - spontanitet og vilde farve

Beskrivelse

Mød en kunstner – spontanitet og vilde farver

 

Vi udforsker CoBrA-kunstnernes flertydige billedsprog og deres kollektive og eksperimenterende arbejdsprocesser. Eleverne bliver udfordret i deres egne iagttagelser og oplevelser af de mange fantasifigurer og menneskedyr i COBRA-kunstnernes værker.  Vi arbejder med masker, automattegninger, modificeringer og skulpturer. Her gælder det om at finde skaberglæden og fantasien frem.

Museet har en flot samling af COBRA-kunstnerens værker, som inddrages i undervisningen.

Forløbet kan kombineres med et besøg på Randers Kunstmuseum og en billedsamtale omkring abstrakt kunst, fantasi og nye materialer.

 

Det Blå Rum

Et forløb kan kombineres med et besøg af Randers Kunstmuseums nye kunstneratelier, vidundervognen DET BLÅ RUM. DET BLÅ RUM er museets mobile satellit og fungerer som et kombineret kunstneratelier, værksted og et mere åbent og uformelt udstillingsrum. Med vognen kan undervisningen rykkes ud i det blå, i de mange naturskønne områder der findes i Randers Kommune. Måske har I et område i nærheden af skolen, hvor forløbet kan finde sted. Vognen er malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’ og kan inddrages i en række af de specifikke forløb.

 

Aktiviteter

Med udgangspunkt i det valgte emne, planlægges forløbet med klassens underviser.

Der arbejdes undersøgende og eksperimenterende ud fra en understøttende opgave.

Vi bruger naturen i det nære miljø.

 

Forberedelse

Gå evt. på opdagelse i det lokale nærområde, saml naturobjekter, grene og læg gerne blade og planter i pres i aviser. Det indsamlede indgår i de færdige kunstværker.

Efterbehandling

Vi afslutter  med udstilling af elevernes arbejde.

Formål

Forløbene skal fremme elevernes æstetiske forståelse og udvikle deres arbejde med og forståelse af kreative udtryksformer.

Eleverne vil i forløbet afprøve forskellige eksperimenterende og legende arbejdsmetoder, inspireret af den enkelte kunstners egen praksis og Kunstmuseets samlinger.

Eleverne kan i samtaler og i kreative produkter udtrykke sig nuanceret om, hvilken betydning det har (for den menneskelige tilværelse) at undersøge og bearbejde materialer og farver.

Forløbene kan endvidere målrettes arbejdet med natursyn, naturfaglighed og verdensmål.

Sted

Forløbene kan både afholdes på jeres skole, på Randers Kunstmuseum eller som en kombination.

Tilmelding