Gratis

MØD EN KUNSTNER - kender du Sven Dalsgaard

Beskrivelse

KENDER DU SVEN DALSGAARD?
Forløbet inviterer børn til at gå i dialog med kunstneren Sven Dalsgaards humoristiske og legende univers.
Der kan arbejdes med blå nøgler, bøger, kufferter, flaskeposter, hemmelige pakker og fundne materialer.
Forløber åbner for et væld af mulige tilgange der både aktiverer børnenes visuelle, sproglige og sociale færdigheder og der er ingen facit.

Forløbet kan kombineres med et besøg på Randers Kunstmuseum og en introduktion til Sven Dalsgaards værker.

Det Blå Rum

Et forløb kan kombineres med et besøg af Randers Kunstmuseums nye kunstneratelier, vidundervognen DET BLÅ RUM. DET BLÅ RUM er museets mobile satellit og fungerer som et kombineret kunstneratelier, værksted og et mere åbent og uformelt udstillingsrum. Med vognen kan undervisningen rykkes ud i det blå, i de mange naturskønne områder der findes i Randers Kommune. Måske har I et område i nærheden af skolen, hvor forløbet kan finde sted. Vognen er malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’ og kan inddrages i en række af de specifikke forløb.

 

Aktiviteter

 

Vi starter med at arbejde med små hjemmelavede notesbøger, arbejder med tryk og stempler til forside og bagside. Herefter kan der arbejdes med farver , collage, riv og små hemmelige beskeder i bogen.

Efterfølgende arbejder vi med nøgler, opfinder personlige skrin med skjulte rum og leger tingfinder i Kunstmuseets tingfinderkufferter.

Tanker og tegninger sendes afsted som flaskepost og mystiske pakker med spændende historier indgår i en afsluttende udstilling på jeres skole.

Forberedelse

Lav en byvandring rundt i Randers og se Sven Dalsgaards skulpturer. Rute fremsendes før forløbet.

Efterbehandling

Vi afslutter  med udstilling af elevernes arbejde.

Formål

Forløbene skal fremme elevernes æstetiske forståelse og udvikle deres arbejde med og forståelse af kreative udtryksformer.

Eleverne vil i forløbet afprøve forskellige eksperimenterende og legende arbejdsmetoder, inspireret af den enkelte kunstners egen praksis og Kunstmuseets samlinger.

Eleverne kan i samtaler og i kreative produkter udtrykke sig nuanceret om, hvilken betydning det har (for den menneskelige tilværelse) at undersøge og bearbejde materialer og farver.

Forløbene kan endvidere målrettes arbejdet med natursyn, naturfaglighed og verdensmål.

Sted

Forløbene kan både afholdes på jeres skole, på Randers Kunstmuseum eller som en kombination.

Tilmelding