Gratis

Identitet, køn og iscenesættelse

Besøg på Kunstmuseet

Beskrivelse

Et tværfagligt forløb på Kulturhusets tre etager.

Eleverne lærer at forholde sig til identitet, køn og iscenesættelse gennem undersøgelse og diskussion af litteratur, historiske kilder og spor, billedkunst og andre æstetiske udtryk. 

Formål

Formålet med forløbet er at styrke elevernes evne til at undersøge og fortolke forskellige typer fremstillinger af identitet og køn, samtidig med at de får en bevidsthed om, at de både er historieskabte og historieskabende.

Sted
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers
Tilmelding

Tilmelding via mail. Oplys venligst klasse, antal elever og ønsket dag.