Harald Giersing – modernismens fortællinger

Harald Giersing. Selvportræt, 1909. Randers Kunstmuseum.

Beskrivelse

Særudstillingen Harald Giersing - modernismens fortællinger og det ledsagende undervisningsmateriale introducerer klassen for én af de mest eksperimenterende perioder i dansk kunst og præsenterer indgange til billedanalyse.

Maleren, kritikeren og organisatoren Harald Giersing (1881-1927) er en hovedfigur i det tidlige 20. århundredes modernisme. I samtiden som i eftertiden betragtes han som bannerfører for sin generation af kunstnere. På trods af sin massive tilstedeværelse med 160 værker på de danske museer, har han glimret ved sit fravær i monografisk forsknings- og udstillingssammenhæng i dansk sammenhæng de sidste 25 år. Det ønsker Randers Kunstmuseum, Faaborg Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum at råde bod på med projektet Harald Giersing – modernismens fortællinger. Med 100 år tilbagelagt siden kunstnerens levetid træder de sammenhænge han indgik i og den effekt hans virke som både kunstner og organisator havde på eftertiden stadigt tydeligere frem, når de tre museer på ny kaster lys over Harald Giersing. 

I undervisningsmaterialet kan du hente inspiration til arbejdet før og efter besøget i udstillingen Harald Giersing – modernismens fortællinger. Materialet kan bruges i undervisningen i dansk og billedkunst. På museet modtages klassen af museets kunstformidler, der i dialog med eleverne går i dybden med kunstneren gennem udvalgte værker. Materialet lægger op til at eleverne arbejder i grupper og blive introduceret til forskellige metodiske greb.

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med og bliver nysgerrige på Harald Giersings liv og kunst. Stimulere en nysgerrig og undersøgende tilgang til at opleve kunst og gå på museum; styrke viden om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed herunder kunstnerrollen og kunstens materialer; understøtte elevernes evne til at samtale om visuelle udtryk; stimulere deres fantasi og lyst til at udtrykke sig visuelt

Sted
Randers Kunstmuseum
Stemannsgade 2, 2.
8900 Randers C
Undervisningsmateriale

Materialet bruges til forløb på skolen før og efter besøg i udstillingen på Randers Kunstmuseum.