Gratis

Fra mig til dig - gaver i 1000 år

Beskrivelse

Gennem tusindvis af år har mennesker givet hinanden gaver. Anledningerne kan være forskellige, og gaverne kan derfor være alt fra fødselsdagsgaver til for­soningsgaver. Det kan umiddelbart virke som en uskyldig gestus at give hinanden gaver, og ofte ligger der en glæde i både at modtage og give gaver. Men bag gavegivningen ligger mange uskrevne regler og mekanismer, og det skal eleverne se nærmere på i dette projekt.

Hvem giver vi for eksempel gaver til? Har relationen betydning for gavegivningen? Er der en forventning om, at gaven gengældes? Er der regler for, hvor store gaver der må gives ved forskellige lejligheder? Kan en gave styre eller sætte modtageren i taknemmelighedsgæld? Er der særlige ritualer for gavegivning?

Julen er en kristen højtid, men den er også gavegivningens højtid med trængsel i butikkerne og kø ved gaveindpakningsbordene. I projektet sættes der fokus på sammenhængen mellem kristendommen og gavegivningen. Og da projektet afvikles op til jul, skal eleverne selvfølgelig også selv i det kreative værksted og arbejde med julegaver, så de er klædt på til at deltage i julens gavegivningsritual.

Formål

Gennem tusindvis af år har mennesker givet hinanden gaver. Anledningerne kan være forskellige, og gaverne kan derfor være alt fra fødselsdagsgaver til forsoningsgaver.

I projektet arbejdes der med gaven og de spørgsmål, som knytter sig til gaver: Hvem giver vi gaver til? Hvilken betydning har relationen mellem giver og modtager? Kan man forvente, at gaven gengældes?

I projektet sættes der fokus på sammenhængen mellem kristendom og gavegivning, og da projektet afvikles op til jul, skal eleverne også selv i det kreative værksted og arbejde med julegaver.

Undervisningsmateriale

Vi sender undervisningsmaterialet hurtigst muligt, dog tidligst efter tilmeldingsfristens udløb i august.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2024