Gratis

Fortælletelt - Ballade mellem brødre

Illustration Ane Gudrun

Beskrivelse

I projektet Ballade mellem brødre skal eleverne arbejde med misundelse og tilgivelse. 

Det er menneskeligt at ville have, hvad de andre har. Et lille barn, der leger med en rød bil, vil hellere have den blå, fordi det netop er den bil, det andet barn leger med. Unge mennesker ønsker sig ofte det samme tøj, som de andre unge går i, og mange voksne tror tit, at græsset er grønnere i naboens have. Misundelse er et almenmenneskeligt fænomen.

I fortællingen Ballade mellem brødre er Jakob også misundelig og vil have, hvad Esau har – både førstefødselsretten og farens velsignelse. Da Jakob snyder sig til at få begge dele, opstår der konflikt mellem brødrene, og Jakob må flygte fra Esaus vrede. Esau vil have hævn, mens Jakob kommer i tvivl: Hvad er vigtigst? Førstefødselsretten og farens velsignelse eller forholdet til Esau?

Fortællingen Ballade mellem brødre kredser om fænomenerne misundelse og tilgivelse. Fortællingen kan opleves lokalt i Skoletjenestens fortælletelt, hvor eleverne møder Jakob og yndlingshustruen Rakel, som sammen folder balladen mellem de to brødre ud for eleverne. 

I lærervejledningen er der forslag til, hvordan der kan samles op på fortællingens tema om misundelse og tilgivelse. Det sker bl.a. gennem  meddigtning som didaktisk greb, øvelser og elevernes eget ’foldetelt’.

Formål

  • At eleverne ud fra forskellige illustrerede scenarier om misundelse samt meddigtning kan undersøge fænomenet.
  • At eleverne får kendskab til fortællingen Ballade mellem brødre og kan lytte opmærksomt og engageret til fortællingen.
  • At eleverne kan digte med på fortællingen for at undersøge dens mulige udfald i forhold til begrebet tilgivelse.
  • At eleverne kan sætte fænomenerne misundelse og tilgivelse i forbindelse med fortællingen.
  • At eleverne kan deltage aktivt i samtale om fænomenerne misundelse og tilgivelse.
  • At eleverne kan dele deres erfaringer med fænomenerne og argumentere for egne synspunkter i forhold til dem.
  • At eleverne via foldeteltet kan udtrykke sig om fænomenerne misundelse og tilgivelse.
Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes i februar, samt evt. tidspunkt for besøg i fortælleteltet.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
18.08.2023