Gratis

Esbjerg Evangeliet

Beskrivelse

Skoletjenesten har en kopi af Erik Hagens' vægmaleri Esbjerg Evangeliet, som lånes ud til udstilling på den enkelte skole, hvis flere årgange vil arbejde med det. Udlånet indledes med et lærerkursus. 

Esbjerg Evangeliet er en 40 meter lang danmarksfortælling, der har direkte referencer til Bibelens fortællinger. 
Billedet giver adgang til en digital platform og eleverne får mulighed for:

  • at læse, forstå og fortolke Bibelens fortællinger
  • at arbejde med billedanalyse
  • at skrive om et almenmenneskeligt/filosofisk begreb, der knytter sig til billedet.

Formål

  • At eleverne kan analysere og fortolke billedsporg og at de kan se forskelle og ligheder mellem billede og tekstligt forlæg.
  • At eleverne udtrykker kendskab til at de bibelske fortællinger kan læses og fortolkes på forskellige måder.
  • At eleverne får et visuelt indtryk af Bibelens fortællinger fra Skabelsen til Den sidste nadver.
Sted

 

Undervisningsmateriale

Udlånet aftales med Skoletjenesten. 

Tilmelding

Tilmelding på www.fusr.dk

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.05.2022