Gratis

Ene Stående

Beskrivelse

Hvad betyder det at være enestående? Føles det godt at være enestående, eller er det noget, man helst vil undgå? Kan enestående betyde, at man står ene (og måske alene) uden for fællesskabet? Har det noget at gøre med en særlig god præstation? Eller er man allerede enestående uanset hvad?

I dette forløb skal eleverne med sanserne, gennem filosofiske samtaler og i mødet med litteratur og billeder undersøge forskellige betydninger af det at være ENE STÅENDE.

Inspireret af sensorisk teater og i samarbejde med scenekunstner Betina Birkjær er der tilrettelagt et helt særligt besøg i kirken. Her møder eleverne forskellige fortællinger og sanseoplevelser, der alle har med det enestående at gøre, og som kan være med til at åbne for filosofiske samtaler.

Forfatteren Jesper Wung-Sung har skrevet en ny novelle til dette undervisningsforløb. I novellen Ottoseen bliver drengen Otto imponeret af den jævnaldrende Victors enestående perfekte liv på de sociale medier. Otto opretter en falsk profil, hvor han fremstår som alt det, han ville ønske, han var: stærk, populær, flot og klog. Men en dag spørger Victor, om de skal mødes ­­­– sådan i virkeligheden…

Derudover arbejder eleverne med den bibelske fortælling om Peter, der så gerne ville være den bedste blandt Jesus’ disciple, men svigter Jesus i det afgørende øjeblik. Alligevel får Peter at vide, at han er enestående.

Tilmeldte lærere modtager ny novelle af Jesper Wung-Sung, adgang til hjemmeside, undervisningsvejledning og invitation til sansebesøg i kirken.

Kirkebesøget varer 60 min. og foregår i den lokale kirke på følgende tidspunkter:

  • Randers Kommune i uge 9-11

Formål

  • At eleverne kan formulere sig om, hvordan begrebet ENE STÅENDE kan forstås på forskellige måder. Først og fremmest enestående forstået som at være noget helt særligt og ene-stående forstået som det at stå ene. Dvs. være alene og evt. at være ensom.
  • At eleverne kan deltage i en samtale om, at det at stå ene både kan være noget negativt – hvis det er uønsket og ledsaget af en følelse af ensomhed, Men at det også kan være positivt – hvis det er udtryk for et bevidst valg og bygger på personlig styrke og integritet.
  • At eleverne kan deltage i en samtale om, hvordan de forskellige forståelser af det at være enestående kan kobles til deres egne hverdagserfaringer.
  • At eleverne kan deltage i en samtale om, hvordan det at være enestående viser sig i de fortællinger m.m., der indgår i forløbet.
  • At eleverne kan deltage i en samtale omkring forskellen mellem at blive enestående, fordi man selv har udrettet noget særligt – kontra at være enestående gennem relationen til et andet menneske, der holder af én trods alle fejl og mangler.
  • At eleverne kender til den grundtanke i den lutherske kristendom, at mennesket i forhold til Gud ikke skal stræbe efter at være perfekt, men derimod altid er accepteret og elsket på forhånd – og i den tankegang er ethvert menneske enestående.

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet sendes i december. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.fusr.dk.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
12.08.2022