Gratis

MØD EN KUNSTNER - NATUR OG KUNST I UDERUMMET

Madkulør kul og vandfarver

Beskrivelse

NATUR OG KUNST I UDERUMMET
Forløbet foregår så  vidt muligt på institutionens legeplads. Vi arbejder med farver på mange forskellige måder
Der kan arbejdes med naturens farver, sten, kul og vandfarver, snakkebilleder, skaber nye væresteder og arbejder med farvepigmenter direkte på jorden.
Forløbet åbner for et væld af mulige tilgange der både aktiverer børnenes visuelle, sproglige og sociale færdigheder og styrker deres fantasi og de motoriske kompetancer.

Forløbet kan kombineres med et besøg på Randers Kunstmuseum og billedværkstedet.

Det Blå Rum

Et forløb kan kombineres med et besøg af Randers Kunstmuseums nye kunstneratelier, vidundervognen DET BLÅ RUM. DET BLÅ RUM er museets mobile satellit og fungerer som et kombineret kunstneratelier, værksted og et mere åbent og uformelt udstillingsrum. Med vognen kan undervisningen rykkes ud i det blå, i de mange naturskønne områder der findes i Randers Kommune. Måske har I et område i nærheden af skolen, hvor forløbet kan finde sted. Vognen er malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’ og kan inddrages i en række af de specifikke forløb.

 

Aktiviteter

Vi samler planter , bær og jord og maler flotte, poetsike billeder.

Vi arbejder på og omkring sten, med kul, madkulør og vandfarver. 

Vi samler og maler pinde fra legepladsen og skaber et nyt eventyrligt værested.

Vi maler en lang frise på plastik, mens vi kan snakke sammen og bygge videre på hinandens billeder.

Vi arbejder med naturlige farvepigmenter direkte på jorden, 

 

 

 

Efterbehandling

Vi afslutter  med udstilling af elevernes arbejde.

Formål

Forløbene skal fremme børnenes æstetiske forståelse og udvikle deres arbejde med og forståelse af kreative udtryksformer.

Børnene afprøver forskellige eksperimenterende og legende arbejdsmetoder, inspireret af legepladsens planter og træer, og kunstnerens egen praksis.

Forløbene kan endvidere målrettes arbejdet med natursyn, naturfaglighed og verdensmål.

Sted

Kunstneren kommer ud på jeres institution.

Et besøg på Kunstmuseet kan arrengeres.