Gratis

MØD EN KUNSTNER - KUNST PÅ LEGEPLADSEN

Beskrivelse

KUNST PÅ LEGEPLADSEN

Vi bygger  og skaber nye steder i institutionenes uderum.
Med udgangspunkt i legepladsen og terrænet omkring institutionen, bygger vi legespiraler, huler og nye uderum.
Der kan arbejdes med naturen og tilføres farver, sten og mindre træstammer til nye legemuligheder.
Forløbet åbner for et væld af mulige tilgange der både aktiverer børnenes visuelle, sproglige og sociale færdigheder og styrker deres fantasi og de motoriske kompetancer.

Forløbet kan kombineres med et besøg på Randers Kunstmuseum og billedværkstedet.

Det Blå Rum

Et forløb kan kombineres med et besøg af Randers Kunstmuseums nye kunstneratelier, vidundervognen DET BLÅ RUM. DET BLÅ RUM er museets mobile satellit og fungerer som et kombineret kunstneratelier, værksted og et mere åbent og uformelt udstillingsrum. Med vognen kan undervisningen rykkes ud i det blå, i de mange naturskønne områder der findes i Randers Kommune. Måske har I et område i nærheden af skolen, hvor forløbet kan finde sted. Vognen er malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’ og kan inddrages i en række af de specifikke forløb.

 

Aktiviteter

Vi arbejder med spiralformen  direkte på jorden og markerer med malede sten, træstammer eller brændestykker.

Vi maler græs og træstammer og skaber nye legemuligheder i børnenes vante rammer. 

Vi samler grene og bygger en hule med naturobjekter, i en fortløbende proces, hvor børn og voksne skaber sammen.

 

 

 

 

Efterbehandling

Vi afslutter  med udstilling af elevernes arbejde.

Formål

Forløbene skal fremme børnenes æstetiske forståelse og udvikle deres arbejde med og forståelse af kreative udtryksformer.

Børnene afprøver forskellige eksperimenterende og legende arbejdsmetoder, inspireret af legepladsens planter og træer, og kunstnerens egen praksis.

Forløbene kan endvidere målrettes arbejdet med natursyn, naturfaglighed og verdensmål.

Sted

Kunstneren kommer ud på jeres institution.

Et besøg på Kunstmuseet kan arrengeres.