Gratis

MØD EN KUNSTNER - KUNST & DE FIRE ELEMENTER

Beskrivelse

KUNST & DE FIRE ELEMENTER

I dette forløb undersøger vi de fire elementer luft, ild, jord og vand.

Vi bygger vindmaskiner der kan tegne, undersøger ildens kraft, bygger vandkanaler og arbejder med jord på forskellige måder.

Forløbet kan kombineres med et besøg på Randers Kunstmuseum og billedværkstedet.

Det Blå Rum

Et forløb kan kombineres med et besøg af Randers Kunstmuseums nye kunstneratelier, vidundervognen DET BLÅ RUM. DET BLÅ RUM er museets mobile satellit og fungerer som et kombineret kunstneratelier, værksted og et mere åbent og uformelt udstillingsrum. Med vognen kan undervisningen rykkes ud i det blå, i de mange naturskønne områder der findes i Randers Kommune. Måske har I et område i nærheden af skolen, hvor forløbet kan finde sted. Vognen er malet i Sven Dalsgaards ’vidunderblå’ og kan inddrages i en række af de specifikke forløb.

 

Aktiviteter

Vi bygger tegnemaskiner som løbende udbygges og justeres. Vi undersøger vindens muligheder for at sætte spor på jord og papir.

Vi arbejder  med små individuelle ståltrådsskulpturer som efterfølgende brændes ud til poetiske skulpturer, vi tegner med kul og  laver smålerfigurer som efterfølgende brændes på bålet.

Vi undersøger jord forskellige steder i nærområdet og sætter spor og aftryk.

Vi arbejder med farvepigmenter på store akvarelark og efterbearbejder med vand.

 

 

Efterbehandling

Vi afslutter gerne med udstilling af børnenes arbejde.

Formål

Forløbene skal fremme børnenes æstetiske forståelse og udvikle deres arbejde med og forståelse af kreative udtryksformer.

Børnene afprøver forskellige eksperimenterende og legende arbejdsmetoder, inspireret af legepladsens planter og træer, og kunstnerens egen praksis.

Forløbene kan endvidere målrettes arbejdet med natursyn, naturfaglighed og verdensmål.

Sted

Kunstneren kommer ud på jeres institution.

Et besøg på Kunstmuseet kan arrangeres.